Al sinds 2017 is Stichting Arunachala betrokken bij APEED. APEED is de afkorting voor Association Pour l'Education des Enfants en Difficulté in het Frans (Onderwijs aan kinderen in moeilijkheden). Het is een non-profitorganisatie. APEED werkt in Parakou, in het noorden van Benin in West-Afrika. De stad, en het noorden in het algemeen worden sterk getroffen door armoede en oprukkende droogte. Veel gezinnen hebben niet de financiële draagkracht om schoolgeld te betalen, schoolboeken of schoolspullen te kopen, of om te voorzien in andere schoolgerelateerde uitgaven. Deze kosten bedragen per jaar in totaal bijna € 150,-. Een van de grootste uitdagingen waar het ministerie van Onderwijs op dit moment voor staat, is dat niet alle leraren een kwaliteitsopleiding hebben gehad. Een ander probleem is dat de klassen overvol zijn en tot wel 80 leerlingen tellen. Hierdoor worden schoolkinderen geconfronteerd met veel moeilijkheden bij hun inspanningen om kwaliteitsonderwijs te krijgen. Geen schooldiploma halen, heeft rechtstreekse gevolgen voor hun toekomst, waardoor hun kansen op een baan en een fatsoenlijk salaris worden beperkt en de cirkel van armoede waarin zij en hun (toekomstige) kinderen gevangen zitten, in stand wordt gehouden. Dit is waar APEED om de hoek komt kijken. Elk jaar ondersteunt deze organisatie meer dan 100 van de meest kwetsbare kinderen in Parakou: weeskinderen, kinderen uit grote gezinnen en kinderen uit plattelandsgebieden waar geen middelbare school is. De plattelandskinderen die in Paramour komen, moeten vaak op zichzelf wonen. Ondanks al deze moeilijkheden zijn kinderen vastbesloten om te studeren, hard te werken en te hopen op een betere toekomst. De afgelopen jaren heeft Aruachala APEED ondersteund bij het slaan van een waterput, de aanschaf van computers, de bouw van leslokalen en een slaapzaal voor leerkrachten. De volgende stap is de aanschaf van 2 containers en deze ombouwen naar een hoofdgebouw met kantoorruimte, bibliotheek en computerruimte. Ook hieraan wil Arunachala bijdragen,maar dat kunnen we alleen met de hulp van donateurs of sponsoren.
Update mei 2023: Voor de aanschaf van 7 nieuwe computers en een printer is € 4500,- overgemaakt aan APEED Benin
Al sinds 2017 is Stichting Arunachala betrokken bij APEED. APEED is de afkorting voor Association Pour l'Education des Enfants en Difficulté in het Frans (Onderwijs aan kinderen in moeilijkheden). Het is een non- profitorganisatie. APEED werkt in Parakou, in het noorden van Benin in West-Afrika. De stad, en het noorden in het algemeen worden sterk getroffen door armoede en oprukkende droogte. Veel gezinnen hebben niet de financiële draagkracht om schoolgeld te betalen, schoolboeken of schoolspullen te kopen, of om te voorzien in andere schoolgerelateerde uitgaven. Deze kosten bedragen per jaar in totaal bijna € 150,-. Een van de grootste uitdagingen waar het ministerie van Onderwijs op dit moment voor staat, is dat niet alle leraren een kwaliteitsopleiding hebben gehad. Een ander probleem is dat de klassen overvol zijn en tot wel 80 leerlingen tellen. Hierdoor worden schoolkinderen geconfronteerd met veel moeilijkheden bij hun inspanningen om kwaliteitsonderwijs te krijgen. Geen schooldiploma halen, heeft rechtstreekse gevolgen voor hun toekomst, waardoor hun kansen op een baan en een fatsoenlijk salaris worden beperkt en de cirkel van armoede waarin zij en hun (toekomstige) kinderen gevangen zitten, in stand wordt gehouden. Dit is waar APEED om de hoek komt kijken. Elk jaar ondersteunt deze organisatie meer dan 100 van de meest kwetsbare kinderen in Parakou: weeskinderen, kinderen uit grote gezinnen en kinderen uit plattelandsgebieden waar geen middelbare school is. De plattelandskinderen die in Paramour komen, moeten vaak op zichzelf wonen. Ondanks al deze moeilijkheden zijn kinderen vastbesloten om te studeren, hard te werken en te hopen op een betere toekomst. De afgelopen jaren heeft Aruachala APEED ondersteund bij het slaan van een waterput, de aanschaf van computers, de bouw van leslokalen en een slaapzaal voor leerkrachten. De volgende stap is de aanschaf van 2 containers en deze ombouwen naar een hoofdgebouw met kantoorruimte, bibliotheek en computerruimte. Ook hieraan wil Arunachala bijdragen,maar dat kunnen we alleen met de hulp van donateurs of sponsoren.
Update mei 2023: Voor de aanschaf van 7 nieuwe computers en een printer is € 4500,- overgemaakt aan APEED Benin